7 viktig fakta när du skriver testamente

 

I samarbete med enklaavtal.se skriver jag om 7 viktiga ”förhållningsregler” när du skriver ett testamente. Information som kan vara bra att ha med sig. Att skriva testamente är juridiskt sett bland det viktigaste man kan göra. För många blir detta en grej som ofta glöms bort och kanske aldrig blir av. Trots det känner de flesta av oss till anledningarna. Testamentet verkställs efter att någon gått bort och når då sin funktion. Att skriva testamente blir ofta att naturligt fullfölja den bortgångnes sista önskan i livet. Det finns många anledningar till att skriva ett testamente. Oavsett om du är singel, sambo gift eller omgift, eller har barn, barnbarn eller bonusbarn, har du oftast en orsak till att skriva testamente. Ett testamente ger dig trygghet förutsägbart oavsett hur din livssituation ser ut.

Här nedan skriver jag som ovan nämnt om 7 viktig fakta när du skriver testamente, bra att veta är att det här inlägget främst inriktar sig till dig som är 18 år och därmed myndig.

 

 

1.Du som är 18 år och äldre har rätt att upprätta testamente.

 

2. Testamentet är den enda handlingen som upphäver arvbestämmelserna som står i ärvdabalken.

 

3. Bröstarvingar (det vill säga barn barnbarn osv har alltid rätt till) har alltid rätt till sina laglotter, oavsett vad testamentet säger. Det är inte tillåtet att låta dessa avstå från arvet.

 

4. Du som skriver ett testamente har alltid rätten att upphäva det. Detta går att genomföra på lite olika sätt. Du kan låta testamentet förstöras, skriva ett nytt, alternativt om testatorn anser att denna står utanför den avlidnes vilja.

 

5. Det är möjligt för dig som skrivit testamentet att omforma det om eventuella ändringar skulle behövas. Detta är dock endast okej om testamentet ännu är ”ogiltigt” Ett redan giltigt testamente går inte att korrigera, då skrivs istället ett nytt.

 

6. För att testamentet ska betraktas som giltigt måste det följa vissa kriterier. Om det bestrider någon av dessa kan vidare utredningar sättas i domstol. Exempel på detta är om testamentet inte uppfyller formella krav alternativt om det avviker från bröstarvingarnas rätt till laglott.

 

7. Om testamentet tyder på att egendomen är enskild bör denna betraktas som så. Detta gäller vid en bodelning om mottagaren skulle avlida, skilja sig eller separera. Orsaken till detta är att man vill skydda det testamenterade arvet.

 

 

 

 

Leave a Reply