Fem affirmationer för ökad självkänsla

Ta hjälp av dessa fem positiva affirmationer som hjälper dig att omprogrammera ditt undermedvetna och stärka din självkänsla.

1. Jag är stark, öppen och glad. Jag är tillräcklig.


2. Varje dag får jag nya möjligheter att växa som människa.


3. Jag är perfekt som jag är.


4. Jag har en frihet att göra vad jag vill. Jag kan förverkliga mina drömmar.


5. Jag har fått allt som jag behöver i livet.


Hitta en affirmation som passar in på dina mål och drömmar. Upprepa orden dagligen för att få in de positiva energierna i dina tankar.

Leave a Reply