Fem tips för att må bra:

1: Att inte döma eller bedöma

Försök att göra dig av med förutfattade meningar eller idéer. Se möten med personer, eller händelser, som en förstagångsföreteelse. En icke-dömande attityd ger dig möjligheten att se på omvärlden som någonting nytt. Varje dag. Att bli medveten om beteendet kan hjälpa oss bli mer uppmärksamma och närvarande och låta avundsjuka ta mindre plats i livet. Utan att tänka på det lider vi alla av dömande de dömande tankar vi håller inom oss eller som yttrar sig som öppen kritik eller skvaller bakom ryggen på människor i vår omgivning. Vårt dömande kan gälla vem som helst i vår omgivning, allt ifrån tjejen med trasiga kläder, killen på bussen som pratar eller som ofta, oss själva. Sociala media spär på hetsen att leva det perfekta livet. Att konstant bli eller känna sig dömd men också att jämföra sig själv med andra leder i slutändan till dålig självkänsla.

2: Att ha tålamod

Tålamod är en slags dygd som många inte vet hur man utövar väl.
Framförallt beror det på att vi ägnar vår tid till att skjuta upp saker och vänta på att det ena och det andra ska hända. Sedan förlorar vi plötsligt kontrollen över våra liv.Men det är dock inte alltid fallet att drömmarna blir verklighet bara vi slutar vänta och börjar agera, även om många säger detta. Ibland kan man kämpa för sina drömmar varje dag, och offra allt – för att sedan ändå misslyckas. Det som är menat att ske kommer ske när tiden är inne. Ingen kan till exempel tvinga äkta kärlek att visa sig som på beställning. Det ligger heller inte i vår makt att skaffa ett bra jobb, hitta en bästa vän och leva livet fullt ut på samma gång, eller över en natt. Vi måste skapa vår egen verklighet, men vi måste även ha tålamod.

Ge inte upp om tålamod: Vissa saker är värda att vänta på. Så hur kan man ha tålamod i livet om det har gett mer besvikelse än glädje? Det är ett vanligt misstag: om det inte finns tillit och hopp i dina strävanden börjar du se dem på ett annorlunda sätt. Med andra ord kan det leda till att du helt slutar tro att goda saker kommer hända dig. Och då är detta också vad som händer. När dåliga saker drabbar goda människor frågar vi oss själva ofta; Varför just mig? I dessa komplexa situationer är det då bättre att ställa frågan; Vad kan jag göra nu när jag ställs inför denna situation?. De flesta av oss är medvetna om hur lärorikt tålamod är. Men det ligger en stor skillnad i att vara tålmodig än att endast vilja framstå som det.

”Den som väntar på nått gott väntar aldrig för länge”, och som du säkert vet så tar de viktigaste sakerna i livet tid. Allt som är värt besväret, består av en kombination av moment av handling samt stunder utav väntan. Det finns tid för att arbeta hårt och en tid för att uppnå prestationen. Att utveckla tålamod är inte lätt, men likaså är det inte omöjligt. I denna situation är det vanan som spelar en stor roll. Du är van att reagera i all hast. Du väntar inte tillräckligt länge, inte heller pausar du när du borde. Att lära sig nya vanor som hjälper dig att utveckla tålamod är viktigt. En viktigt kunskap i hur du faktiskt utvecklar tålamod är att aldrig döma andra människor. Som jag i tidigare tips skrivit så spenderar vi alldeles för mycket energi med att ifrågasätta andra. Vi tänker på alla de dåliga saker de gör och vad de borde göra bättre. Denna vana skapar en mycket intern spänning mellan oss och omvärlden. Att döma andra innebär en fientlig front mot de människor vi möter. Denna fientlighet övergår sedan till intolerans, vilket utlöser otålighet. Om du å andra sidan lär dig acceptera andra samt dig själv som du är, så blir det lättare att behålla din inre balans.

3 : Ha nybörjarsinne

Hitta tillbaka till barndomens nyfikenhet, där varje dag erbjöd någonting unikt och spännande. Se människorna i din omgivning som nya, välj en ny resväg till jobbet och våga hälsa på personer du aldrig mött. Tänk dig att ha kvar nybörjarens sinne, glöden i att söka nytt. Att medvetet bestämma sig för att inte låta resan vara helt förutsatt, utan att våga prova något nytt i stunden. De flesta av oss är vana vid att ha bekväma rutiner i vardagen, det blir enklast helt enkelt. Men att våga pröva nytt kan vara nyckeln till att nya idéer skapas. Om vi exempelvis tänker i gamla hjulspår, löser vi även uppgifterna på samma sätt som tidigare. Det behöver inte givetvis inte alltid vara något fel med det, men risken är att vi fastnar i cementerade uppfattningar som vi dessutom tror är den verkliga sanningen. Utmana dig själv genom att se på din omgivning med ny ögon och se vad d finner. Observera uppmärksamt vad du finner, vem du finner, samt de situationer du hamnar i då du nu betraktar det med nya ögon. Lägg även märke till dina tankar, skulle det var möjligt att tänka på något annat sätt. Bli även medveten om det fantastiska som finns omkring dig, om hur fantastisk du själv är. Våga testa nya saker helt enkelt.

4: Ha tillit till dig själv och andra

Tillit kommer inte av sig själv. Den behöver byggas upp och förvaltas. I början är den skör men om vi använder rätt metoder kan den växa sig stark och utvecklas. Här nedan tipsar jag om 10 tips för att utveckla tillit:

1: Närvarande
Vi vill alla bli sedda av olika grader och den som visar oss den respekten vinner vår tillit. Att vara närvarande innebär att du är närvarande samt mottaglig för en annan person i tid, rum och sinne.

2: Håll dina löften

När du står vid ditt ord blir du pålitlig. Du blir en person att räkna med helt enkelt. Misstänksamhet samt tvivel uppstår när du upprepande gånger sviker dina löften. Det spelar ingen roll hur godtagbara du själv anser att de är.

3: Om du sviker ett löfte, tala om det snarast

Även om det inte var din avsikt att bryta ett löfte, så händer det ibland när livet kommer emellan. Faktorer som vi inte kan påverka emellanåt ändra våra planer och avsikter. Om du av nån anledning brutit ett löfte låt din motpart få veta det inom snar tid.

4: Säg förlåt om du gjort fel

Vi gör alla fel ibland. När du är mån om att förtroende kan återupprättas ber du om ursäkt för det inträffade och och erbjuder dig att reparera/kompensera för den uppkomna skadan.

5: Var ärlig men inte brutalt uppriktig
När du säger vad du menar upplevs du som ärlig och pålitlig. Men om du ständigt berättar dina sanningar för andra, utan respekt och omtanke, befinner du dig i en sån brutal uppriktighet att detta skapar distans och obehag snarare än närhet och tillit.

6: Var lojal
Det som handlar om det privata och personliga bör enbart berättas av den som det berör, hur harmlöst du ä bedömer att det är. En annan form av illojalitet är att prata om någon istället för till personen i fråga. Säg därför aldrig något om någon som du inte kan stå för när ni möts på tu man hand.

7: Ta tag i saker

Om du tar tag i saker i god tid och inte duckar för obehag och konflikter vinner du omgivningens förtroende. Folk runt dig kan då lita på att du sätter din egen bekvämlighet åt sidan när det behövs. Att våga lyfta fram det som inte står rätt till i olika sammanhang är inte bara modigt utan även en faktor som bygger tillit.

8: Var dig själv
Att vara dig själv förutsätter att du känner dig själv så pass väl att du inte behöver dölja något för dig själv. När du väl vet vem du är blir det betydligt lättare att vara den samma oavsett vilken roll du besitter eller vilken scen du befinner dig på. Du kan välja vad du vill lyfta fram och belysa men kärnan förblir den samma. På så sätt finner folk förtroende hos dig.

9: Var konsekvent
När du upprepande gånger uppträder på samma sätt blir du förutsägbar vilket skapar trygghet hos din omgivning. När du gör som du sagt blir du även tydlig och konsekvent då dina ord överensstämmer med dina handlingar. Din omgivning kan lite på att det du säger stämmer helt enkelt.

10: ha förtroende för andra

Om du vill ha tillit måste du även ge tillit. Du behöver släppa taget ha och ge ansvar, viktigt är det dock att ha balans mellan ansvaret, då för mycket ansvar åt din motpart kan skapa misstänksamhet. Du behöver börja lita på andra men också på att saker och ting kommer att ordna sig till det bästa. Trots att du inte har kontroll. Att lita på är inte det samma som att veta säkert. Att lita på innebär att du tror. Trots att du inte vet.

5: Att inte sträva

Hur skulle det gå till för oss som lever i ett så målinriktat samhälle byggt på prestation. Tänk dig tanken att släppa förväntningar och strävan och låta resultat få bli som det blir. Vad händer med dig när du läser det? Låter det galet i dina öron, blir du orolig? Eller känns det lugnt och rogivande, är det så du försöker leva. Precis som med det mesta i livet behöver vi hitta balansen även i förhållningssättet att inte sträva, då planering och mål även är viktigt. när du har hittat balansen mellan att inte sträva, och att planera finner du förhoppningsvis ett bra förhållningssätt. Att prova höja blicken något och försöka se saker i ett lite större perspektiv, är en bra övning för detta. Tanken är ju inte heller att du ska ramla ihop och vara helt dränerad på lust och kraft när du är på väg till ditt mål, eller när du når det. Du ska ha roligt på vägen och inte dra på en tung börda av strävan. Och ur det perspektivet kanske finna ett förhållningssätt som känns bekvämt för dig.

För tänk dig om du i din vardag, i ditt liv skulle kunna uppehålla dig och vara i stunden, medveten och fokuserad på en sak i taget utan att belasta ditt sinne med tung strävan som så lätt väcker prestationsångest inom oss. Något som gör allt för många sjuka. Prestationsångest är likt en sjukdom som biter sig fast och tär på både kropp och sinne. En ytterst vanlig grund till utbrändhet. Människor med höga prestationskrav får ständigt jobba med att påminna sig själv och kämpa mot detta för att klara av att sätta gränser och ta pauser. De som inte är medvetna av beteendet inser tyvärr ofta allt för sent och har en lång, lång tid av rehabilitering framför sig. Min uppmaning till dig; unna dig att njuta mer av resan istället för att vara alltför fixerad vid att sträva mot målet. Det är i nuet du upplever, det är där du kan påverka och det är det som för dig vidare mot målet.

Leave a Reply