Planeten Jupiter

I den yttre delen av vårt solsystem finns fyra planeter som kallas gasjättar. Den största av dem är Jupiter. Den har en diameter på hela 142 796 kilometer, vilket gör att den är 11 gånger så stor som den planet vi alla bor på, Tellus. Något som också är värt att notera, och som i sanning är fascinerande, är att planetens massa är lika stor som 71 % av massan tillhörande samtliga andra planeters. Det säger en hel del om hur gigantisk denna gasjätte faktiskt är. Den har sannerligen förtjänat att kallas jätte.

Atmosfär och magnetfält

Jupiter ligger betydligt längre från solen än vad jorden gör, vilket gör att det finns stora skillnader i atmosfären, klimatet och tiden det tar för planeten att ta sig ett varv runt solen. Sådant gör förstås att många vill veta mer om denna stora planet.

Atmosfären är den mest vidsträckta av alla planeters, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att själva planeten också är störst. För att inse hur stor den faktiskt den ändå är behöver konkreta mått anges. Atmosfären når upp till 5 000 kilometers höjd, en nivå som nästan är svår att ens föreställa sig. Det blåser kraftigt i atmosfären runt Jupiter. Man har tagit prover redan på Galileos tid som tyder på att vindarna som blåser är så starka som 400 m/s. Dessa starka vindar tycks först och främst styras av värmen som kommer från planetens inre delar, vilket gör att det uppstår turbulens i atmosfären. Kärnan är varmare än vad solens yta är, men det yttre lagret, det vill säga ytskiktet är desto kyligare. Man tror att genomsnittstemperaturen ligger på runt -145 grader Celsius, men eftersom det varierar tämligen kraftigt är det svårt att säga med säkerhet. Att det är kallt på planeten råder det dock ingen tvekan om. Ytan är slaskig och saknar fasthet, precis som på de andra gasjättarna. När det gäller kärnan så vet inte forskarna helt säkert, men de misstänker att kärnan är fast och att den fasta delen är ungefär lika stor som jorden. Det saknas dock vetenskaplig säkerhet kring detta och det rör sig alltså om antaganden.

Ett starkt magnetfält

Magnetfältet som omger Jupiter är starkt. Det är faktiskt det starkaste av alla i solsystemet. Om vi jämför det med jordens magnetfält är det 20 000 gånger starkare. Strålningen är mycket kraftig och överstiger vida vad människan tål.

Namnet Jupiter

Hur kommer det sig att planeten fått namnet Jupiter? Den är döpt efter en gud i den romerska mytologin som var den starkaste av alla gudar. I mytologin var Jupiter kungen av alla gudar och han var himlens gud. Det är inte svårt att förstå varför man ansåg att den här mäktiga planeten förtjänade det förpliktigande namnet. Den är tveklöst störst och starkast av alla planeter i solsystemet. Man skulle helt enkelt kunna säga att den är planeternas konung. Inte bara är den störst till ytan och har den största massan, den besitter också det kraftfullaste magnetfältet. Visst finns det många likheter med den romerske guden.

Leave a Reply