Test: Vem är du när det krisar sig?

 

Shopping, Toilet Paper, Covid-19, Hamsters, Pandemic

 

Vid kris eller katastrof så händer det något med våra personligheter, vi agerar och tar ofta en tydlig roll. Under dessa pandemitider har samhället ställts mot väggen och visat konkreta exempel på detta. Tillsammans har vi gjort vårt allra bästa i detta, alla med hjälp av olika tillvägagångssätt. Större av oss överväldigas över en situation som detta och blir psykiskt paralyserade, en liten del förblir mentalt stabila och resten tappar oftast fotfästet och vet inte vart de ska ta vägen.

Så hur agerar du? Svaret på den frågan är att vi oftast inte vet hur eller varför vi agerar som vi gör förrän det händer. Men med vägledning så hoppas jag att du får en insikt över hur du skulle kunnat agera när det verkligen krisar sig.

Optimisten:

Egenskaper:

Positiv, självsäker, utåtriktad och social.

I kris:

En självsäker person som tenderar att inta ledarrollen i gruppsammanhang. Om detta är du kan den naturliga självsäkerheten hjälpa dig. Positiviteten i dig motverkar ångest och depression som ofta förekommer i kris samt katastrofer.

Tänk på:

Om någon i din omgivning tar ledarrollen är det viktigt att du försäkrar dig om personen i fråga vet vad hen pratar om. Låt dig inte hjärntvättas av fel person. I kriser är det lätt att vi förlitar oss på folk med höga röster, där kompetensen saknas.

Den emotionellt instabila:

Egenskaper:

Orolig, nervös, instabil, känslig och lättupprörd.

I kris:

Denna person stressar ofta upp sig i krissituationer, fylls med ångest och hakar ofta upp sig i stressiga moment. Hen har lätt att lägga tyngden på sina axlar och blir därav lätt självkritisk och skuldbelägen. Sårbarheten hos denna person leder ofta till ångestfylld depression. Små problem kan uppfattas som massiva när de egentligen inte är det. Personen har även en tendens att avreagera sig från sin omgivning.

Tänk på:

Var medveten om din mentala stabilitet och se till att du har en känslomässig balans. Medvetenhet är bra, då blir eventuell instabilitet lättare att hantera. Ta reda på hur du ska hantera dina känslor, ett sätt att hantera dessa kan vara genom terapi eller liknande.

Den organiserade:

Egenskaper:

Målinriktad, planerande, effektiv och noggrann.

I kris:

Den här personen är förberedd på det mesta, har tänkt ut smarta lösningar och har hamstrat på både toapapper och konserver! Organiserade personer är även ofta målinriktade, motiverande och bär ofta på viktig kunskap, därför är det alltid bra att ha en person som är organiserad i katastrofer. Bortsett från dessa egenskaper bär organiserade personer ofta på en grundläggande plan för hur man ska gå till när en oväntad krissituation dyker upp.

Tänk på:

Fakta, förberedelser och listor av olika slag ökar vår känsla av kontroll. Det är viktigt att du är källkritisk och förmedlar fakta som faktiskt stämmer, då det i katastrofala situationer är lätt att lyssna på den som ser ut att ha kontroll, det är helt enkelt så vi reagerar när vi blir stressade.

Den öppna:

Egenskaper:

Kreativ, nyfiken och öppen för nya upplevelser samt lösningar. Ställer gärna upp i utmaningar.

I kris:

Som öppen kommer du ofta upp med de mest otippade lösningarna. Ditt öppna tillstånd ökar chanserna till ett mer kreativt tänkande, vilket kan vara till stor nytta vid en katastrof. Du delar med dig av dina idéer och låter gärna medmänniskor tycka till om dessa.

Tänk på:

Se till att du är lite förutseende. Ett kreativt tänkande kan vara en bra strategi för stunden. Men för att en plan ska vara hållbar måste denna även vara långsiktig. Fortsätt diskutera med människor omkring dig, förhoppningsvis kommer ni tillsammans med ditt kreativa tänkande komma på en bra plan.

Den stöttande:

Egenskaper:

Omtänksam, pålitlig, hjälpsam och sympatisk.

I kris:

Du är stöttepelaren många dras till vid behov av tröst. Det är underbart att kunna vara ett stöd för andra, dessutom är du väldigt bra på det! Glöm inte bort att prioritera dig själv, att prata ut är ett bra sätt att lindra oro och liknande. Är det någon i din närhet som inte mår bra? Tänk på att då behöver även hen bli lyssnad på, ta därför för vana att fråga hur hen mår.

Tänk på:

Missuppfattning kan ofta uppstå. Inte alla reagerar likadant i krissituationer och så är det bara. Vi alla följer inte samma faser och det är är då du måste vara uppmärksam. Leta efter tydliga tecken på oro eller depression innan du ställer personen i fråga mot väggen.

Leave a Reply