Vad är Soma Move?

Om du söker en nytänkande och holistisk träningsform så kan soma move vara något för dig. Det är lätt att komma igång eftersom du inte behöver några träningstillbehör förutom en yogamatta. Du får lära känna din kropp samtidigt som du förbättrar din fysik. Soma flow är en träningsform som fokuserar på kropp, själ och sinne.

En träningsform med flow

Soma move liknar yoga på många vis och är en träningsform som avser att förbättra ditt energiflöde, där andningen är i fokus. Men till skillnad från traditionell yoga så rör du dig i ett högre tempo med oavbrutna rörelser. Du får en hög puls och svettas mer, samtidigt som du stärker dina muskler och förbättrar rörligheten. Soma move är inspirerad av yoga, men kan även liknas vid en typ av dans med inslag av funktionell träning.

Anamma djuret i dig

Positionerna i soma move är till stor del tagna direkt från yogan, men fokuserar på energistarka rörelser. Exempel på vanliga rörelser är dragons pose, spiders step och skorpionen som alla imiterar djurens mönster. Det gör träningen både rolig och lustfylld samtidigt som du får utlopp för din djuriska sida.

Fördelar med Soma flow

Soma flow kan liksom yoga anpassas efter personliga fysiska förutsättningar och dagsform. Tempot är företrädelsevis högintensivt jämfört med yoga, men kan även varvas med lägre intensitet. Många av positionerna kan modifieras genom att göras på knä istället för på tå eller genom att rörelserna kortas ner. Soma flow passar därför de flesta som söker en effektiv träningsform. Efter några få pass ses ofta en förbättring i både rörlighet och styrka.

Andra fördelar är att du lär dig hantera din andning och får bättre balans. Eftersom du använder muskler som kan vara svåra att komma åt med annan träning och arbetar med ett kontinuerligt flow kan du även förbättra ditt rörelsemönster i vardagliga situationer. Det i sin tur kan minska smärta förknippad med spänningar och ger dig en generellt bättre hållning. Liksom yoga är soma flow en aktivitet som tillsammans med fysiska övningar fokuserar på sinnesstämningen. Det kan därför ses som en typ av mindfulnessövning som hjälper till att öka din sinnesnärvaro.

Leave a Reply